Villkor & bestämmelser

myMeals® förmedlar beställningar av livsmedel från beställaren (nedan "kunden") till den av kunden valda restaurangen. Varje restaurang har specifika öppettider. Vid lagd beställning ansvarar varje enskild restaurang själv för att denna behandlas. myMeals® försöker alltid upptäcka och varna om eventuella driftstörningar, men ansvarar inte för fördröjd eller utebliven leverans till följd av eventuella tekniska problem.

Personuppgifter

myMeals® lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Vi följer personuppgiftslagen (PuL). Genom att ge skicka en beställning eller registrera ett konto på myMeals® godkänner du enligt personuppgiftslagen PuL att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas i vårt dataregister samt presenteras för de parter (t ex restaurangen) som behöver informationen för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som beställare. myMeals® kan komma att använda informationen för att sammanställa statistik, i syfte att förbättra vår tjänst. Inga personuppgifter lagras längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder en bra tjänst. Du kan själv radera ditt konto eller kontakta oss så raderar vi ditt konto åt dig.

Beställning

För att få handla på myMeals® måste du ha fyllt 18 år eller ha godkännande från målsman.

All personinformation som anges vid registrering ska vara korrekt och tillhöra den som använder myMeals®. myMeals® ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information vid beställning.

Produkter

myMeals® har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje enskild restaurang ansvarar själv för att meddela kunden om detta och erbjuda ett alternativ.

myMeals® arbetar för en hög kvalitet på de produkter som erbjuds via hemsidan och har därför ett stort intresse av att ta del av kundens erfarenheter. Varje enskild restaurang har dock det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål på enstaka produkter ska kunden i första hand ta upp detta med den enskilda restaurangen.

Medan myMeals® eftersträvar att alla priser på hemsidan och i applikationerna är helt korrekta, reserverar vi oss för eventuella fel och möjligheten att någon restaurang har ändrat sina priser utan att uppdaterat sitt utbud på myMeals®.

Betalning

Alla beställningar via myMeals® är bindande. Om inte annat anges accepterar restaurangen endast kontant betalning.

Vissa restauranger erbjuder sina kunder att via myMeals® betala med kontokort, direktbetalning, krediter eller mot faktura. För ytterligare information, se de olika betalalternativen vid respektive restaurangs betalsteg.

Alla priser på myMeals® är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 %. Kvitto och momsspecifikation levereras till kunden digitalt via myMeals®.

Leverans

myMeals® och alla inblandade restaurangers mål är att erbjuda den kortaste möjliga leveranstiden. Leveranstiden varierar ofta med tiden på dygnet och vi reserverar oss för eventuella dröjsmål till följd av lång orderkö. För särskilt långa leveranstider har restaurangen det yttersta ansvaret att meddela kunden om detta.

Ångerrätt

Vid beställning av livsmedel gäller ingen ångerrätt. Utdrag ur Konsumentverkets informationsbroschyr om Distans- och hemförsäljningslagen (PDF):

"Vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning – det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja – under förutsättning att varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem."

Missbruk

myMeals® lagrar kundens IP-adress och annan värdefull information om kundens Internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på myMeals®.

Villkorsändringar

myMeals® har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. myMeals® informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja myMeals® efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Kontaktuppgifter

Retail Cloud AB org.nr: 556891-7453, kan du kontakta på kontakt@retailinnovation.se.